Bildiri Özeti Nedir ?


Bilim, fikir ve sanat adamlarının kendi alanlarıyla ilgili son çalışmalarının veya belli laboratuvardaki son çalışmalarının akademik amaçlı bir toplantıda bunu sunmak üzere, ilmi bir dille hazırladıkları bilimsel yazıya bildiri (tebliğ) denir. Bildirinin özgün bir araştırma ya da inceleme ürünü olması gerekmektedir. Bunun yanında bildiri, bilinen bir konuya yenilik getirme, değişik görüş ve düşüncelerle yeni tezler ortaya koyma, bu tezleri bilimsel delillerle doğrulama veya bir önceki tezi çürütme gibi özellikleri de bünyesinde taşır. Bildiri özeti de bildirinin kısa bir tanımıdır.