Bildiri Nasıl Hazırlanır ?


Aşağıda bir bildirinin nasıl hazırlanacağına dair bir örnek bulunmaktadır.OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Oktay OREL1, Mustafa Gölbaşı2, Ali CANTÜRK3, Ramazan ÖZTÜRK4

1 Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi Otomotiv Bölümü 34130 İSTANBUL orel@agri.istanbul.edu.tr
2 Dr., İstanbul Üniversitesi Otomotiv Bölümü 34130 İSTANBUL mesutgolbasi@utem.gov.tr
3 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Otomotiv Bölümü 34130 İSTANBUL acar@agri.istanbul.edu.tr
4 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Otomotiv Bölümü 34130 İSTANBUL ozturkr@agri.istanbul.edu.tr
Sorumlu Yazar : Okray OREL, orel@agri.istanbul.edu.tr

ÖZET
Çalışmanın amacı, materyali, yöntemi, bulguları ile elde edilen sonuçları, genel hatlarıyla anlatılarak bir özet hazırlanır. Özetin tek başına kullanılacağı ve kongre kayıt sırasında dağıtılacak kitapçıkta yer alacağı düşünülerek, çalışmanın özünü yansıtacak şekilde 100 ile 150 arasında sözcükle yazılmalıdır.
Giriş:
Amaç:
Bulgular:
Sonuç:
Anahtar Kelimeler : 1. anahtar kelime, 2.anahtar kelime, …, 5.anahtar kelime